Portal Pembelajaran (BM & BI)

Matematik Tambahan SPM

Tarikh:

Pengarang Portal

Pengalaman:  Lima  tahun mengajar di salah sebuah kolej swasta ( Kolej Bersekutu UiTM)


PAKEJ YANG DITAWARKAN

Pakej I: Silibus Ting 4

Pakej II: Silibus Ting 4 dan Ting 5 (Silibus SPM)

"Sign up" ke Pakej I atau Pakej II, dengan membayar  fee tahunan

Fee tahunan dibayar sekali sahaja, tiada fee bulanan atau lain - lain caj.

Pelajar  Pakej I yang ingin beralih ke Pakej II, untuk tahun berikutnya,  hanya perlu tambah  sebahagian fee sahaja.


AKSES PORTAL

Portal ini boleh diakses di dalam BM atau BI atau kedua-duanya sekali.

Setelah "sign up", "link & password" akan dihantar ke emel anda.

Tempoh akses akan tamat setelah peperiksaan Matematik Tambahan SPM semasa selesai.

Sebarang "signup" selepas tamatnya peperiksaan SPM semasa,ianya dianggap sebagai akses untuk ke tahun berikutnya samada ke Ting 4 atau Ting 5