Al Quran : Dengar   Baca   Cara Hafazan   Hukum Tajweed


Tarikh:

Pengenalan

Daripada : Azizan Ramli ( UT0014403-P )

Subjek : Kemahiran Dalam Menyelesaikan Masalah

               Matematik Tambahan SPM

Tarikh:

Assalamualaikum dan salam hormat.

Ibubapa dan Pelajar,

Saya pernah mengajar di salah sebuah kolej selama hampir enam tahun. Kelemahan ketara yang dihadapi oleh pelajar ialah mereka tidak dapat merangka jalan kerja dengan baik ketika menyelesaikan sesuatu soalan matematik.Dengan itu jawapan yang diberikan juga tidak menepati kehendak soalan berkenaan

Menyedari masalah tersebut, saya mengambil inisiatif, untuk mengendalikan Halaman "Matematik Tambahan" untuk pelajar tingkatan empat dan pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM.Halaman ini menekan Kemahiran Dalam Menyelesaikan Masalah Matematik   ( Probems Solving  Skills ).Diharap, ianya dapat menyuntik semangat pelajar untuk lebih  yakin ketika menduduki peperiksaan kelak

Sebagai langkah pertama  saya akan memberikan akses secara PERCUMA untuk topik Logarithma.Topik ini  merupakan salah satu topik yang menjadi  igaun bagi  sebahagian daripada pelajar.

Sekiranya halaman ini didapati berguna dan dapat membantu pelajar,saya berharap pelajar pula mengambil langkah kedua dengan mendaftar menjadi ahli ,untuk mengikuti topik seterusnya.

Sekian,

Terima Kasih

"Untuk kejayaan cemerlang dalam subjek  Matematik Tambahan  ! "

Yang benar,

Matematik Tambahan SPM

Anjung  Tutor Topik Pilihan =>PERCUMA  

Tuisyen Dan Fee  Hubungi