Al Quran : Dengar   Baca       


Tarikh:

Pengenalan

Daripada : Azizan Ramli ( UT0014403-P )

Subjek : Kemahiran Dalam Menyelesaikan Masalah

               Matematik Tambahan SPM

Tarikh:

Assalamualaikum dan salam hormat.

Ibubapa dan Pelajar,

Saya pernah mengajar di salah sebuah kolej selama hampir enam tahun. Kelemahan ketara yang dihadapi oleh pelajar ialah mereka tidak dapat merangka jalan kerja dengan baik ketika menyelesaikan sesuatu soalan matematik.Dengan itu jawapan yang diberikan juga tidak menepati kehendak soalan berkenaan

Menyedari masalah berkenaan, saya mengambil inisiatif, untuk mengendalikan Halaman "Matematik Tambahan" untuk pelajar tingkatan empat dan pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM.Halaman ini menekan Kemahiran Dalam Menyelesaikan Masalah Matematik   ( Probems Solving  Skills ).Diharap, ianya dapat menyuntik semangat pelajar untuk lebih  yakin ketika menduduki peperiksaan kelak

Di samping itu,pelajar juga akan diberikan akses ke Halaman Matematik agar mereka berjaya dalam kedua - dua subjek tersebut.

Ramai di kalangan pelajar mendapat gred yang baik dalam Matematik, namun hanya lulus sahaja dalam Matematik Tambahan.Rebutlah peluang untuk mengikuti halaman ini supaya gred yang diperolehi kelak adalah seimbang untuk kedua - dua subjek berkeanaan

Terima Kasih.

"Untuk kejayaan cemerlang dalam subjek Matematik & Matematik Tambahan  ! "

Yang benar,Matematik Tambahan SPM

Anjung   Tutor   Sampel Tuisyen    Maklumbalas  

 Dilema Pelajar   Tuisyen Dan Fee

Hubungi    Khas-Kesihatan